Shigeru Umebayashi (19-02-1951, Kitakyushu, Fukuoka Prefecture, Japan)

Composer.

Conductor (1)
Music (14)
Music Director (1)
Original Music Composer (43)