أساطير في قادم الزمان

/ 20204.01 voti
serie tvأساطير في قادم الزمان

In Arabia Saudita, una nonna mantiene viva la sua eredità araba raccontando storie popolari ai suoi nipoti.

Titolo Originale: أساطير في قادم الزمان
STAGIONI/EPISODI: 1 Stagioni , 13 episodi, conclusa
Durata episodi: 26 min.
Creata da: Masami Shimoda
Produzione: 0
Genere: Animazione, Family
Network: MBC 1
Durata: 0 minuti

Dove vedere in streaming أساطير في قادم الزمان

Non ci sono recensioni

inserisci nuova citazione

Non ci sono citazioni.