Kaneto Shiozawa (28-01-1954, Tokyo, Japan)

Attore (106)