Charles Middleton (03-10-1874, Elizabethtown, Kentucky, USA)

Attore (142)