Yoshi Oida (26-07-1933, Kobe, Hyōgo, Japan)

Attore (14)