Kristin Griffith (07-09-1953, Odessa - Texas - USA)

Attrice (9)