Hôsei Komatsu (04-11-1924, Nagano, Nagano Prefecture, Japan)

Attore (124)